Zwroty

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia,
inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z
rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są
osobno.
3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą
elektroniczną).
4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Tutaj znajdziesz odpowiedni formularz.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
6. Zwrotu towaru można dokonać poprzez Paczkomaty InPost. Zwrot dokonany w ten sposób jest całkowicie bezpłatny. W innym przypadku Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru zgodnie z § 7 Regulaminu
7. W celu dokonania zwrotu poprzez Paczkomaty Inpost postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
– Wejdź na stronę szybkiezwroty.pl
– Odszukaj sklep QMS Medicosmetics w liście sklepów i kliknij zwróć teraz
– Po zaakceptowaniu zlecenia zwrotu na maila oraz smsem przesłany zostanie kod zwrotu, ważne aby umieścić go na paczce zwrotnej. Kod nadania ważny jest 72h.
– Wraz z przesyłką należy przesłać wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Tutaj znajdziesz odpowiedni formularz.
– Nadaj bezpłatnie paczkę w wybranym paczkomacie wybierając opcję chcę wysłać paczkę, następnie wprowadź otrzymany wcześniej kod.
8. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem email: sklep@qmsmedicosmetics.pl lub telefonicznie: +48 22 858 39 22. Udzielimy wszelkich informacji, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić zwrot produktu.

9. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego
uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi sięna inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku ztym zwrotem.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa niezwłocznie, a w każdymrazie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę oodstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar
przed upływem terminu 14 dni.
13. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
14. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru z wyjątkiem dokonania zwrotu poprzez paczkomaty InPost szybkiezwroty.pl
15. Ze względu na swój charakter towar zakupiony w Sklepie nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą. Kupującyuprzywilejowany będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanejwysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisietowaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego
uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej kartypłatniczej.

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

W celu dokonania zwrotu poprzez Paczkomaty Inpost postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Wejdź na stronę szybkiezwroty.pl
2. Odszukaj sklep QMS Medicosmetics w liście sklepów i kliknij zwróć teraz
3. Po zaakceptowaniu zlecenia zwrotu na maila oraz smsem przesłany zostanie kod zwrotu, ważne aby umieścić go na paczce zwrotnej. Kod nadania ważny jest 72h.
4. Wraz z przesyłką należy przesłać wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Tutaj znajdziesz odpowiedni formularz.
5. Nadaj bezpłatnie paczkę w wybranym paczkomacie wybierając opcję chcę wysłać paczkę, następnie wprowadź otrzymany wcześniej kod.

Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na
podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
wskazany w § 2 Regulaminu Sklepu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy,Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Ruczaj 89,02-997 Warszawa.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest
dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Darmowa dostawa
Próbki gratis
Zaloguj się
Stwórz konto

Na adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do ustawienia nowego hasła.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności oraz regulamin konta.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Twój koszyk 0

Potwierdź zapis

Na podany przez Ciebie adres e-mail wysłaliśmy link z potwierdzeniem zapisu do newslettera. Prosimy, kliknij go.

E-mail nie dotarł do Ciebie? Sprawdź zakładkę „oferty” lub „inne” w swojej poczcie.